▷ Sprawdź online Kalendarz fiskalny 2019 dla freelancerów i MŚP

Kalendarz, aktualności i daty rachunku zysków i strat 2018

Termin składania wstępnej wersji rachunku zysków i strat już się rozpoczął. Już kilka dni temu pokazaliśmy, jak złożyć deklarację w przypadku, gdy jesteśmy autonomiczni. Niestety, obowiązki prawne zarówno freelancerów, jak i małych firm i MŚP nie kończą się na tym. Kontynuując kalendarz fiskalny 2019, wszystkie samozatrudnione i małe i średnie przedsiębiorstwa muszą przedstawić swoje kwartalne modele podatku dochodowego od osób fizycznych i VAT do końca roku podatkowego, czyli do 31 grudnia 2019 r. W Tuexperto.com dokonaliśmy zestawienia najważniejszych dat Kalendarza Fiskalnego 2019 dla osób samozatrudnionych i MŚP .

Kalendarz podatkowy 2019 AEAT dla MŚP i osób samozatrudnionych

Zobowiązania wobec Skarbu Państwa nie wygasają nawet po przedstawieniu oświadczenia o dochodach. Początek kadencji zbiega się właśnie z końcem terminu prezentacji wszystkich modeli przypadającego na I kwartał 2019 roku.

Deklaracja najmu

Modele, o których mowa, odpowiadają następującym:

 • Model 111: wzór kwartalnej deklaracji potrącenia podatku (IRPF)
 • Model 115: wzór kwartalnej deklaracji wstrzymania najmu nieruchomości
 • Model 130: wzór kwartalnej deklaracji potrącenia podatku (IRPF) z płatnością ratalną dla przedsiębiorstw i samozatrudnionych w bezpośrednim oszacowaniu
 • Model 131: wzór kwartalnej deklaracji potrącenia podatku (IRPF) z płatnością ratalną dla przedsiębiorstw i osób samozatrudnionych w Obiektywnej Szacowaniu
 • Model 303: wzór kwartalnej deklaracji VAT
 • Model 349: wzór kwartalnej deklaracji operacji wewnątrzwspólnotowych

Kalendarz fiskalny kwiecień 2019 r

 • 2 kwietnia : termin składania zeznania podatkowego za 2018 r. Rozpoczyna się online
 • 22 kwietnia : kończy się termin przesłania formularza 111, formularza 115, formularza 130, formularza 131, formularza 179, formularza 202 (rata dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych), formularza 303 i formularza 349 I kwartału 2019 roku

Kalendarz fiskalny maj 2019 r

 • 9 maja : termin składania wniosków o wcześniejszą wizytę w biurze Urzędu Skarbowego w celu przedstawienia rachunku zysków i strat pod numerem 901 22 33 44 lub 91 443 00 71
 • 14 maja : rozpoczyna się termin na osobiste sporządzenie rachunku zysków i strat za 2018 rok

Kalendarz fiskalny na czerwiec 2019 r

 • 26 czerwca : upływa termin dokonywania poleceń zapłaty deklaracji do zapłaty
 • 28 czerwca : upływa termin składania wniosków o wcześniejsze spotkanie z Urzędem Skarbowym

Kalendarz fiskalny na lipiec 2019 r

 • 1 lipca : kończy się kampania dotycząca rachunku zysków i strat za 2018 r. Ponadto rozpoczyna się termin przedstawienia formularza 100
 • 22 lipca : Termin prezentacji modeli Model 111, Model 115, Model 130, Model 131, Model 303 i Model 349 kończy się w drugim kwartale 2019 roku
 • 25 lipca : kończy się termin składania rocznego zeznania podatkowego od osób prawnych (model 200)
 • 31 lipca : kończy się termin przesłania formularza 179 za drugi kwartał

Kalendarz fiskalny październik 2019 r

 • 21 października : kończy się termin prezentacji modeli Model 111, Model 115, Model 130, Model 131, Model 303 i Model 349 trzeciego kwartału 2019 roku
 • 31 października : upływa termin nadsyłania formularza 179 za III kwartał

Kalendarz fiskalny na grudzień 2019 r

 • 20 grudnia : upływa termin składania Formularza 202 płatności raty podatku dochodowego od osób prawnych
 • 31 grudnia : upływa termin składania formularzy 036 i 037 w celu zmiany podatku dochodowego od osób fizycznych