Napraw niestabilność komputera, przywracając właściwość TrustedInstaller

Napraw niestabilność komputera, przywracając właściwość TrustedInstaller

Windows 10 to system operacyjny, który generalnie nie pozwala na modyfikowanie krytycznych plików i folderów w systemie. Istnieją jednak zaawansowane sztuczki, których można użyć do zmodyfikowania właściwości plików i folderów, a tym samym do wprowadzenia modyfikacji. Jeśli system operacyjny ma problemy ze stabilnością, możesz to naprawić, przywracając właściwość TrustedInstaller .

Napraw problemy ze stabilnością związane z TrustedInstaller

Przywrócenie własności TrustedInstaller to dość prosta sztuczka, której można użyć do rozwiązania problemów z niestabilnością systemu Windows, które wynikają ze zmodyfikowania pliku lub folderu systemowego, a nawet klucza rejestru.

Ta procedura jest dość prosta i jak zawsze pokażemy Ci ją szczegółowo, abyś nie miał żadnych problemów z jej zastosowaniem.

Pierwszym krokiem będzie zlokalizowanie folderu, którego właściwość chcemy zmodyfikować , w tym przypadku zastosujemy go do folderu „Windows”, który zawiera wszystkie foldery i pliki wchodzące w skład systemu operacyjnego Windows 10.

Po zlokalizowaniu danego folderu kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję „ Właściwości ” , aby uzyskać dostęp do opcji zaawansowanych

Przywróć własność TrustedInstaller 1

Po otwarciu właściwości folderu musimy przejść do zakładki „ Bezpieczeństwo ”, gdzie zostaną wyświetlone wszystkie uprawnienia związane z tym folderem. Teraz musimy kliknąć przycisk „ Opcje zaawansowane ” u dołu interfejsu.

Przywróć własność TrustedInstaller 2

Kiedy otworzy się okno konfiguracji zaawansowanej, musisz usunąć swoją nazwę użytkownika z sekcji „ Uprawnienia ”. Aby to zrobić, wystarczy wskazać wskaźnikiem myszy nazwę użytkownika, którą chcesz usunąć, a następnie kliknąć przycisk „ Usuń ”.

Przywróć własność TrustedInstaller 3

Możesz nie widzieć swojej nazwy użytkownika w zaawansowanych opcjach tego folderu. Oznacza to, że nie masz pełnych uprawnień do tego folderu i wszystkiego, co zawiera. W takim przypadku pomiń poprzedni krok i przejdź dalej.

Po usunięciu nazwy użytkownika z zaawansowanych uprawnień folderu należy kliknąć przycisk „ Zmień ” znajdujący się obok właściciela w górnej części interfejsu. Jest to opcja, której użyjemy do zmiany właściciela folderu.

Przywróć własność TrustedInstaller 4

Robiąc to, pojawia się nowe okno, w którym zostaniemy poproszeni o „Wybierz użytkownika lub grupę”. Po prostu skopiuj „ NT ServiceTrustedInstaller ” do pola „Wprowadź nazwę obiektu do wybrania”, a następnie kliknij przycisk „Sprawdź nazwy”.

W ten sposób system Windows automatycznie przekonwertuje go na rzeczywistą nazwę danego obiektu. Następnie wystarczy kliknąć przycisk „ OK ” , aby zastosować zmiany i kontynuować naukę.

Przywróć własność TrustedInstaller 06

Następnym krokiem jest zaznaczenie pola „Zamień właściciela w podkontenerach i obiektach”, a następnie kliknięcie przycisku „Zastosuj”, aby wszystkie modyfikacje zostały zastosowane do folderów i plików znajdujących się w folderze.

Następnie system Windows natychmiast rozpocznie stosowanie wszystkich zmian. Jest to proces, który może zająć kilka minut, w zależności od liczby folderów i plików znajdujących się w folderze, którego właściwość modyfikujesz.

Pod koniec procesu wystarczy kliknąć przycisk „OK”, aby zamknąć okno dialogowe, a następnie ponownie uruchomić system, aby wszystkie modyfikacje zostały zastosowane poprawnie.