✅ Czy muszę zgłaszać swoje zakłady sportowe online do Skarbu Państwa?

Zadeklaruj zakłady online dokonując 1

Termin na złożenie deklaracji dochodu za 2019 rok został już otwarty i podatników budzi wiele wątpliwości związanych z zadeklarowanymi czynnościami. Jeden z najczęstszych ma związek z zakładami online. „Deklaruj zakłady sportowe w 2019 r.”, „Procent Skarbu Państwa w zakładach sportowych w 2018 r.” Lub „opodatkowanie zakładów sportowych w 2018 r.” To tylko niektóre z wyszukiwanych haseł związanych z tego typu działalnością. Czy muszę zgłaszać zakłady sportowe online do Skarbu Państwa? Widzimy to poniżej.

Czy jestem zobowiązany do zgłaszania zakładów online do Skarbu Państwa w deklaracji?

Zadeklarowanie zysków lub strat w rachunku zysków i strat zależy, podobnie jak każda działalność wpływająca na nasze dochody, od dwóch czynników.

rachunek zysków i strat 2018 3

W szczególności zadeklarowanie zakładów dowolnego typu (poker, kasyno online, sport ...) do Skarbu Państwa jest obowiązkowe w następujących przypadkach:

 • Jeśli uzyskamy zysk, który razem z innym zyskiem, który wpływa na nasze aktywa lub wyniki na rynku nieruchomości, przekracza 1600 euro
 • Jeśli uzyskamy zysk przekraczający 1000 euro i dochód z pracy (pensja roczna brutto) większy niż 22 000 euro. Dochód z dochodu z nieruchomości (mieszkania na wynajem), dotacje na mieszkania objęte ochroną urzędową powyżej 1000 euro lub rachunki Skarbu Państwa również wchodzą w równanie.

Założenia

 • Moje roczne wynagrodzenie brutto wynosi 20 000 euro i wygrałem 1700 euro w zakładach online, czy muszę deklarować zakłady w rachunku zysków i strat? Tak .
 • Moje roczne wynagrodzenie brutto wynosi 28 000 euro i wygrałem 750 euro w zakładach online, czy muszę deklarować zakłady w rachunku zysków i strat? Nie, chociaż istnieje obowiązek przedstawienia Deklaracji .
 • Moje roczne wynagrodzenie brutto wynosi 12 000 euro i wygrałem 2200 euro w zakładach online, czy muszę deklarować zakłady w rachunku zysków i strat? Tak .

Gdzie i jak deklaruję zakłady online w zestawieniu dochodów?

deklaruj zakłady online hacjenda 3

Biorąc pod uwagę, że zakłady sportowe online i inne zakłady nie są objęte żadną sekcją RETA dla osób samozatrudnionych, należy je zadeklarować wraz z pozostałymi polami związanymi z wynikami uzyskanymi w ostatnim roku podatkowym, czyli w 2018 roku.

Odpowiednie pola opisano w następujących sekcjach:

 • Zwrot z kapitału ruchomego
 • Zwrot z kapitału nieruchomości
 • Wykonywanie działalności gospodarczej
 • Wydajność pracy
 • Zyski i straty kapitałowe

Właśnie w tej ostatniej sekcji będziemy musieli zadeklarować wszystkie zarobki pochodzące z gry online. Czy muszę deklarować swoje przegrane zakłady? Potwierdzające i muszą być obliczane razem z zarobkami.

W szczególności sposób deklarowania zakładów online opiera się na następującym równaniu:

 • Kwota do zadeklarowania = Zyski - Straty - (Dochód + Wypłaty)

Założenia

 • 1300 euro zysków - 1000 euro strat - (2000 euro dochodu + 1100 euro wypłat) = - 600 euro do zadeklarowania
 • 4000 euro zysków - 500 euro strat - (1300 euro dochodu + 3000 euro wypłat) = 5200 euro do zadeklarowania

Procent i opodatkowanie zakładów sportowych w 2019 r

deklaruj zakłady online hacjenda 2

Zakłady Jak wspomnieliśmy w poprzedniej sekcji, deklaracja zakładów sportowych musi być dokonana razem z resztą dochodu uzyskanego z innych działań, które mają wpływ na nasz dochód, dlatego zastosowany procent musi być zastosowany razem z pozostałymi polami.

W odniesieniu do stosowanych wartości procentowych Skarb Państwa określa następujące kwoty w oparciu o ogólne wyniki roku budżetowego:

 • Do 12.450 euro podstawy opodatkowania : 19%
 • Od 12450 do 20200 euro podstawy opodatkowania : 24%
 • Od 20200 do 35200 euro podstawy opodatkowania : 30%
 • Od 35200 do 60 000 euro podstawy opodatkowania : 37%
 • Od 60 000 do powyżej : 45%

Więc ile muszę zapłacić Skarbowi za hazard online? Ogólnie rzecz biorąc, procent zastosowany do całkowitego zwrotu, jaki uzyskaliśmy w 2018 roku ze wszystkich omówionych wcześniej koncepcji . Dochody z pracy, mebli i nieruchomości, działalności gospodarczej (samozatrudnienie) oraz tych, które mają wpływ na nasze aktywa, czyli hazard online.

Należy pamiętać, że dochód uzyskiwany z pracy podlega określonej podstawie opodatkowania, która może się różnić w zależności od firmy zatrudniającej.

Założenia

 • Uzyskałem zarobki w zakładach sportowych w wysokości 3000 euro i mam roczną pensję brutto w wysokości 15 000 euro, z czego 950 euro jest potrącane z ubezpieczenia społecznego, a 2000 euro jako podatek dochodowy od osób fizycznych. Ile muszę zapłacić? Około 660 euro .
 • Nie mam pracy i uzyskałem zarobki z hazardu internetowego w wysokości 5560 euro, ile muszę zapłacić? 0 euro .

Częste pytania dotyczące deklaracji zakładów online

Wraz z wątpliwościami, które właśnie rozwiązaliśmy, pojawia się szereg pytań związanych z deklaracją pewnych zmiennych u danego bukmachera w domu, że spełniamy warunki do stawiania zakładów w Przychodzie 2018.

Czy muszę zadeklarować, że pieniądze nie zostały wypłacone bukmacherom?

Tak, niezależnie od tego, czy zostały przelane na konto bankowe czy PayPal, pieniądze muszą zostać przeliczone, aby zadeklarować świadczenie uzyskane w 2018 roku.

Czy muszę zgłaszać straty do Skarbu Państwa, jeśli nie uzyskałem zysku?

Tak, uzyskujemy straty lub zyski, kwotę należy wskazać równaniem opisanym na początku artykułu.

Czy muszę deklarować bonusy bukmacherskie i pieniądze, które daje mi bukmacher?

Tak, i należy je obliczyć w równaniu, aby obliczyć wydajność uzyskaną w ciągu roku.

Czy muszę zadeklarować pieniądze, które mam u wszystkich bukmacherów?

Tak, sposób jego obliczenia opiera się na tym samym równaniu przedstawionym na początku artykułu, z wyjątkiem tego, że będziemy musieli obliczyć dochód dla każdego domu, aby zadeklarować całkowitą kwotę w polu Zyski i straty kapitałowe.